Försäljningsvillkor

(Senast uppdaterad 2024-01-06)

Vi anpassar oss till Konsumentverkets regler och här beskrivs hur de gäller hos oss.

Vi reserverar oss för fel i artikeltexter och beskrivningar.

Betalningsalternativ

Vi tillämpar förskottsbetalning (utan avgift) eller betalning mot postförskott (kunden står för bolagets kostnad för postförskott). Kända kunder kan erbjudas faktura. Förfallna fakturor kan överlåtas till inkasso.  

Vid förskottsbetalning ska inbetalning ske snarast möjligt efter att fakturan erhålls oavsett angiven förfallodag. Beställningen makuleras efter förfallodagen om pengarna inte finns hos vår bank då. Vid eventuellt fördröjd betalning, kontakta oss omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att förkorta svarstiden och att eventuellt lämna kredit vid mindre orderbelopp.

Frakt och fraktkostnad

Vanligen används Postnord med spårbar försändelse och priset baseras på bl.a. vikt. varför det inte går att ange en exakt fraktkostnad på förhand. Ett riktpris är att försändelser som väger upp till 250g kostar 79 kr inkl moms.

Avhämtning hos oss i Stockholm kan också ordnas för att spara in frakten.

Leverans

Din order skickas normalt ut inom 1-3 arbetsdagar. Avvikelser kan förekomma, t.ex. under långhelger och semesterperioder.

Vi förbehåller oss rätten att inte skicka varor om ni har oreglerade fakturor hos oss.

Försvunna eller skadade paket ska alltid tas upp med respektive speditör. Om försändelsen är skadad när du får den eller hämtar ut den ska du kontakta speditören innan du öppnar den.

Outlösta försändelser

Outlösta försändelser räknas inte som ångrade köp och faktureras med faktisk fraktkostand (frakt + returfrakt) samt eventuellt extra hanteringsavgift beroende på innehåll.

Om du får förhinder att lösa ut ett paket ska detta meddelas oss snarast.

Öppet köp

Vi tillämpar normalt inte öppet köp. Vid osäkerhet om produkter så kontakta oss för ytterligare information.

Ångerrätt och retur

Ångerrätten är 14 dagar enligt lagen om distansavtal och tiden börjar räknas från det att du eller tredje part som du utsett, dock inte transportbolaget, tagit emot varan.

Du utövar din ångerrätt genom att skicka ett tydligt meddelande om att du vill ångra ditt köp och hänvisa till den faktura / kvitto du erhållit i samband med leveransen.

Vid mottagnade av en returnerad vara gör vi en bedömning av varans skick och eventuella användade och återbetalar belopp med avdrag för eventuellt slitage/användning. Notera att varor utan originalemballage förlorar avsevärt mer i värde oavsett slitage vid ev. användning!

Undantag: Ångerrätt gäller inte på utförda tjänster såsom till exempel digitalisering och verkstadsarbeten. Om en beställning innehåller en överenskommen verkstadsåtgärd, och varan senare returneras, kommer verkstadsarbetet att faktureras ändå.

Köparen står för returfrakt och ansvar för returen, dvs transportskador eller om försändelsen försvinner. Varan ska returneras till oss snarast efter vi har fått besked om att du vill utnyttja din ångerrätt.

Varor som inte är komplett frankerade eller på annat sätt belagda med lösen kommer inte att lösas ut av oss. Ersättning för returnerade varor erhålles i form av tillgodokvitto för framtida inköp. Frakt, eventuellt tillkommande avgifter (t.ex. postförskottsavgift)  och emballagekostnader ersätts inte.

Garanti

På varorna erhålls den eventuella fabriksgaranti som tillverkaren av respektive vara utlovar samt den garanti mot fabrikationsfel som regleras av konsumentköplagen.

På montagearbete lämnas ett års garanti.

Vissa garantier återsänds till oss för vidare behandling mot tillverkaren/distributören, andra ska skickas direkt till tillverkaren, Därför är det viktigt att ni kontaktar oss innan ni skickar in varan. För en felaktigt inskickad garanti kommer extra fraktkostnader att faktureras er.

 ========

Integritetspolicy

(Senast uppdaterad 23 maj 2018)

Fullständig transparens

Vi åtar oss att säkerställa din rätt till integritet och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så som framställs i denna integritetspolicy..

Nedan förklarar vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar alla personuppgifter som är förknippade med dig. Vår målsättning är att vara tydliga, transparenta och uppriktiga. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@certosoft.se.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn eller foto.

Vad innebär behandling?

Behandling av personuppgifter innebär alla ingrepp eller uppsättningar med ingrepp som genomförs med personuppgifter, med eller utan automatiska metoder. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, från insamling och lagring till ändring, användning eller avslöjande utgör därför ”behandling”. 

De juridiska grunderna för vår behandling av personuppgifter

Utförande av villkoren

Ditt val att göra offertförfrågan eller bli kund gör det nödvändigt för Certosoft att registrera och behandla dina personuppgifter och dina aktiviteter i relation till oss. Därför kommer vi att behandla dina personuppgifter på den juridiska grunden att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra krav enligt villkoren.

Legitima intressen

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen för att förbli konkurrenskraftiga i vårt marknadssegment och därför ha möjlighet att bland annat analysera dina personuppgifter som är relaterade förfrågningar och ordrar samt uppföljning av resultaten av exempelvis e-postkommunikation.

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra legitima intressen för att förhindra, undersöka eller rapportera fall med bedrägeri eller säkerhetsproblem och för att samarbeta med polisiära myndigheter.

Vi har vägt vårt legitima intresse mot hur mycket vår behandling av dina uppgifter skulle kunna inkräkta på din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter på en allmän och sammanlagd nivå, på ett transparent sätt, i syfte att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder dig samt med säkerhet och skyddsmekanismer i fokus. Därför bedömer vi att nivån av inkräktande på integriteten är begränsad och att våra intressen att utföra denna behandling av personuppgifter är motiverad och legitim.

Juridiska skyldigheter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en juridisk skyldighet att göra det, t.ex. för bokföring eller när vi måste lämna ut uppgifter till statliga myndigheter eller om vi är föremål för ett domstolsbeslut.

Vilka personuppgifter kommer vi behandla?

Certosoft registrerar och behandlar följande personuppgifter om dig och dina aktiviteter, sammantaget ”personuppgifter”:

 • Personuppgifter som du skickar in när du gör en offerförfrågan och lägger en order.
 • Uppgifter om kundvård och garantier, t.ex. reparationer och utbyten.
 • Behandla, på aggregerad nivå, alla ordrar i syfte att optimera lagerhållning och utbud. 

Från vilka källor får vi dina personuppgifter? 

De personuppgifter vi behandlar samlas primärt in direkt från dig, t.ex. när du anger dina kontaktuppgifter i samband med korrespondens. Vid behov, t.ex. obetalda fakturor, kan vi samla in personuppgifter på andra vägar för att kunna tillgodose våra intressen i de avtal som du har ingått med oss. 

För vilka ändamål använder vi uppgifterna?

Personuppgifterna registreras och behandlas för följande ändamål:

 • Hantera dina offertfrågor och beställningar.
 • Hålla reda på garantiåtaganden och -åtgärder.
 • Förse dig med relevant information, t.ex. leveransinformation.
 • Utföra statistiska analyser av behov, önskemål och inköpsbeteenden på en allmän och aggregerad (dvs. inte individuell) nivå.
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter och avsluta/blockera avlidna kunders konton.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge de är relevanta för att vi ska kunna utföra det som åligger oss enligt villkor och lagstiftning; bokföring, garantiåtagande m.m.

Vi kan dessutom behandla personuppgifter i upp till fem år efter det att du senast hade korrespondens med oss även om vi inte har ingått något avtal (t.ex. orderläggning). Du kan förstås begära att vi ska ta bort uppgifterna och då gör vi det.

Vem har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter?

Personuppgifter kan delas med samarbetsföretag för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser och för att vi ska kunna begära betalning av på lagda ordrar.

Vem kan du tala med om dina personuppgifter och rättigheter?

Certosoft AB är den juridiska person som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning avseende skydd för uppgifter, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) nr 2016/679).

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter på följande adress: dataprotectionofficer@certosoft.se

Vilka rättigheter har du?

Vi vill vara så transparenta och tydliga som möjligt i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har till exempel rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar.

På samma sätt kan du hitta mer information om och även hävda följande rättigheter:

 • Korrigera, uppdatera eller radera uppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga.
 • Motsätta dig eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter.
 • Bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig.
 • Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information avseende vår behandling av dina personuppgifter i ett allmänt använt dataformat och att överföra – eller få överförda om tekniskt möjligt – uppgifterna till en annan registeransvarig.
 • Begära att personuppgifterna inte ska användas för direktreklam.
 • Framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, dvs. Datainspektionen.

Om du behöver hjälp eller om du har frågor avseende dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Observera att om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller hävdar din rätt att bli bortglömd innebär det att vi inte längre kommer att kunna förse dig med våra tjänster. Den behandling av personuppgifter som framställs i denna integritetspolicy är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra tjänster.

När kan Certosoft be om ditt samtycke?

I vissa situationer behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter.

Vi kan t.ex. be om ditt samtycke till att använda brevutskick, mobiler, sms, mms, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att skicka reklammeddelanden till dig avseende våra eller våra affärspartners produkter och tjänster.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 23 maj 2018.