CS
Modelworks

Tjänster kring digitala modelljärnvägar

DCC-konvertering av analoga lok

Om du inte själv vill eller kan digitalisera ditt analoga lok så kan du överlåta arbetet till oss. Vi utför en varsam digitalisering och lämnar garanti på arbetet.

Förutsättningarna för digitalisering av ett lok beror på bland annat vilket utrymme som finns tillgängligt under lokkåpan och hur väl förberett loket är för digitalisering. Lokets skick är också avgörande. Ett lok som går dåligt analogt behöver servas och rengöras så att gången är bra innan digitalisering påbörjas. Även detta kan vi hjälpa till med. 

Prissättning sker individuellt per uppdrag och startar på några hundra kronor för de allra enklaste konverteringarna.

Minneslista till dig inför ett första samtal med mig:
  • Lokfabrikat och modellnummer
  • Historik om loket inkl hur bra det går
  • Är loket modifierat på något sätt
  • Beskrivning av lokets belysning

Driftsäkring av växlar (Peco cd55)

För att säkra en jämn gång vid krypkörning i Peco-växlar är det viktigt att använda s.k. electrofrog-växlar (all räls på växeln är strömförande) och dessutom driftsäkra dem ytterligare

Från fabrik får en stor del av rälerna i Pecos electrofrog-växlar sin matning via de rörliga tungorna. Detta är osäkert dels för att en rejäl kortslutning på fel ställe kan leda till att tungrälen svetsar fast i ytterrälen och dessutom eftersom det med tiden samlas smuts och oxid som gör att kontakten försämras

Vi kan utföra driftsäkringen åt dig vilket innebär att vi löder på tre stycken 30 cm långa matningsledningar samt utför nödvändiga snitt i rälsen för att isolera hjärtstycket. Resultatet blir en växel med direkt matning till höger och vänster räler och tungor samt en separat matning till hjärtstycket. Denna typ av driftsäkring är ett krav på moduler byggda enligt Fremo-standard.

Notera att efter driftsäkring måste hjärtstyckets polaritet kastas om när växeln läggs om. Det finns olika sätt att lösa detta på både vid manuell omläggning och vid elektrifierade växlar eller till och med när växlarna styrs med servon.

Följande Peco-växlar driftsäkrar vi till fast pris:

  • Curved Turnouts (SL-E386F & E387F)
  • Large Turnouts (SL-E388F & E389F)
  • Medium Turnouts (SL-E395F & E396F)
  • Small Turnouts (SL-E391F & E392F)
  • Medium Y Turnout (SL-E397F)

Fast pris 369 kr/st på växel som tillhandahålls av kunden. Vid beställning om minst tre växlar ges 5% rabatt på hela arbetet och vid beställning på minst 10 växlar ges 10% rabatt på hela arbetet.